Statistik

Regnr   Namn  Kön  Titlar Ögon

Knä

MH Övrigt
   Födda 2003-06-14   e: Siljans Diamant Tnamaid  u: Silenzio´s Santa Cruze
S45477/2003 Stridsmarkens Lycka

LP 1

Ua

 Ua  Ja Använd i avel, 1a pris lydnads klass 2
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 Stjärn-kullen   Födda 2004-08-02   e:  Ch. Sabamores Colorful Memory u: Silenzio´s Santa Cruze
S53236/2004 Stridsmarkens Mizar  H  -

Ua

Ua

 - Använd i avel, Cert på utställning
S53237/2004 Stridsmarkens Hydra  T - Ua Ua

Ja

Använd i avel
S53238/2004  Stridsmarkens Auriga T - -  -  - Ihjäl biten vid 5 månader
Regnr   Namn   Kön  Titlar Ögon  Knä MH Övrigt
 A-kullen   Födda 2005-01-24   e: Ch. Sabamores Colorful Memory  u:  LP Stridsmarkens Lycka
S15604/2005 Stridsmarkens Achanta T - Ua Ua  - Använd i avel
S15605/2005 Stridsmarkens Alectrona T - Ua Ua Ja  
S15606/2005 Stridsmarkens Ambrosia T - Ua  Ua  Ja Cert, Cacib på utställning, använd i avel, PDA- hjärtfel
S15607/2005 Stridsmarkens Aethra T - Ua  Ua Ja  
S15608/2005 Stridsmarkens Atena T - Ua Ua  Ja  
Regnr   Namn   Kön  Titlar Ögon  Knä MH Övrigt
 B-kullen   Födda 2005-12-27   e: Such Silenzio´s Ghost Buster   u: LP Stridsmarkens Lycka
S13531/2006 Stridsmarkens Bure  H  - Ua ua+2  Ja Testiklar Ua, Patella på vänster knä.
S13530/2006 Stridsmarkens Brimer  H  - Ua Ua Ja Testiklar Ua, Använd i avel, 1a pris lydnadsklass 1, CK
S13529/2006 Stridsmarkens Brage  H  LP, AG Hopp ch Ua Ua  Ja Testiklar Ua, 3 x1a pris lydnadsklass 1, uppflyttad till hoppklass och Agility klass 3, Cert i hoppklass  Agility Hopp Champion
S13528/2006 Stridsmarkens Balder  H  - Ua Ua - Testiklar Ua, Använd i avel 
S13527/2006 Stridsmarkens Beyla  T  - Ua Ua  Ja  
Regnr   Namn   Kön  Titlar Ögon  Knä MH Övrigt
 C-kullen   Född 2007-04-03   e: Such Silenzio´s Hamilton  u: Stridsmarkens Hydra
S35284/2007 Stridsmarkens Chakra  T - Ua Ua  -  
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 D-kullen   Födda 2007-08-12   e: Ch. Zkarabi´s Diesel u: Stridsmarkens Ambrosia
S59063/2007 Stridsmarkens Deep Impact  H  - Ua Ua  - Hp, CK, Använd i avel, 1 Pinne i Agilityklass 1
S59065/2007 Stridsmarkens Dark City  T - Ua Ua

-

Använd i avel
S59064/2007 Stridsmarkens DreamCatcher T SEUCH

FINUCH

Ua Ua  - Hp, Cert, SEUCH, FINUCH
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 E-kullen   Födda 2007-12-13   e: Stridsmarkens Brimer u: Golden Leafs Hotlips
S11396/2008 Stridsmarkens Eshmun  H  -

-

-

 -  
S11397/2008 Stridsmarkens Eshara  T - Ua Ua

-

Hp
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
F-kullen   Födda 2008-02-16   e:Such Silenzio´s Frank Sinatra u: Golden Leafs Inka
S23137/2008 Stridsmarkens Fighter  H  SE UCH NVV-16, SVV-18 Ua Ua  - HP,3xBIR valp, CERT, R-CACIB, CACIB, SE UCH,

Använd i avel

Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
G-kullen   Födda 2008-10-17   e; Pyh u: LP Stridsmarkens Lycka
S67754/2008 Stridsmarkens Gimli  H  -

-

-

 -  
S67755/2008 Stridsmarkens Glittra  T - UA UA

-

 
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 H-kullen   Födda 2010-10-11   e: Stridsmarkens Deep Impact u: Golden Leafs Hotlips
SE61889/2010 Stridsmarkens Hypnos  H  -

-

-

 -  
SE61890/2010 Stridsmarkens Helia  T - - -

-

Avliden pga olycka vid 11 månader
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 I-kullen   Födda 2011-10-28  e: Stridsmarkens Brimer u: Golden Leafs Inka
SE61939/2011 Stridsmarkens In your dream  H  -

-

-

 -  
SE61940/2011 Stridsmarkens I am a dream  T - UA UA

-

använd i avel
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 J-kullen   Födda 2012-02-07  e: SEUCH Stridsmarkens Fighter u: LP Stridsmarkens Lycka
SE18530/2012 Stridsmarkens Just Trouble  H  - - -  -  
SE18531/2012 Stridsmarkens Just Magic H - - -

-

 
SE18532/2012 Stridsmarkens Just a Miracle T   UA UA  - Använd i avel
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 K-kullen   Födda 2012-05-17  e: SEUCH Stridsmarkens Fighter u:  Stridsmarkens Glittra
SE38208/2012 Stridsmarkens Kabanga  H  - - -  -  
SE38209/2012 Stridsmarkens Kadisha T - - -

-

 
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 L-kullen   Födda 2015-07-02  e:Silenzios Frazer u:  Stridsmarkens Just A Miracle
SE44795/2015 Stridsmarkens Lyckas Sunshine  T  - UA 0/1  -  
SE44796/2015 Stridsmarkens Lyckas Shadow T - UA UA

-

 
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 M-kullen   Födda 2017-04-13  e: SEUCH Stridsmarkens Fighter u:  Stridsmarkens Lyckas Sunshine
SE33912/2017 Stridsmarkens Mulan  T RUCH UA UA  -  
SE33913/2017 Stridsmarkens Merlin H RUCH UA UA

-

 
SE33914/2017 Stridsmarkens Macho H - UA -    
SE33915/2017 Stridsmarkens Maestro H - UA UA  -  
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 N-kullen   Födda 2017-06-08  e: SEUCH Silenzios Match Boy u:  Varfågelns Judith
SE43216/2017 Stridsmarkens Nightrider  H  FIUCH UA UA  - Exporterad till Finland
SE43217/2017 Stridsmarkens Nightmare H - UA UA

-

 
SE43218/2017 Stridsmarkens Nightdream T SEUCH

FIUCH

UA UA  -  
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
O-kullen   Födda 2018-05-10  e: Tingates Orginal Opal u: Varfågelns Judith
SE38171/2018 Stridsmarkens Ozon  H  - UA -  -  
SE38172/2018 Stridsmarkens Oboy H - UA -

-

 
SE38173/2018 Stridsmarkens Olympys H   UA UA   Exporterad till Ryssland, Andvänd i avel Ry junior ch. DNAtestad pra1 VWD, NAD  UA
SE38174/2018 Stridsmarkens Ockra T   UA UA  - Phalene
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 P-kullen   Födda 2019-08-06  e:CH Lindatorps Fabulus Faringato u: Varfågelns Kristall
SE51189/2019 Stridsmarkens Pajas  H  - UA -  -  
SE51190/2019 Stridsmarkens Princess Maja T - UA -

-

 
SE51191/2019 Stridsmarkens Pretty Girl T   UA -  - Exporterad till Finland
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
 Q-kullen   Födda 2019-08-07  e: SEUCH Silenzios Lorenzo u: Stridsmarkens Mulan
SE51117/2019 Stridsmarkens Qvick  H  - UA -  -  
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
S-kullen   Födda 2020-07-12  e: Fashion first Travel u: RUCH Stridsmarkens Mulan
     T - UA -  -  
Regnr Namn  Kön  Titlar Ögon Knä MH Övrigt
T-kullen   Födda 2020-07-21  e:NWV Labellaci Pascall u: Varfågelns Kristall
    H   UA      
     H  - UA -  -  
    T - UA -

-

 
    T   UA -  -