MH protokoll
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Aethra, Atena

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Ambrosia

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Alectrona,

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bit försök. Alectrona, Aethra, Ambrosia

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Atena

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Alectrona, Aethra

Leker ej.

Ambrosia

Leker ej men visar intresse.

Atena

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Alectrona, Aethra

Griper ej.

Ambrosia

Griper ej, nosar på föremålet.

Atena

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena,

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Aethra, Ambrosia, Atena

Startar ej.

Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Alectrona

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Aethra, Ambrosia, Atena

Startar ej.

Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Alectrona

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Aethra, Ambrosia, Atena

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Alectrona

Griper ej, nosar på föremålet.

1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Aethra, Ambrosia, Atena

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Alectrona

Griper ej, nosar på föremålet.

1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Aethra

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Alectrona, Ambrosia, Atena

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Aethra, Ambrosia, Alectrona

Inga skall eller morrningar.

Atena

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Aethra

Hukar sig och stannar.

Alectrona,  Ambrosia, Atena

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Aethra, Ambrosia

Visar inga hot-beteenden.

Atena

Visar enstaka hot-beteenden.

Alectrona

Visar flera hotbe-teende under längre tid.

Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Alectrona

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Atena

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Aethra, Ambrosia

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ambrosia

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.

Atena, Aethra

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Alectrona

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
 Aethra, Ambrosia, Atena

Inget intresse för overallen.

Alectrona

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena,

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Ambrosia, Atena

Går inte fram

Alectrona, Aethra

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Alectrona,  Ambrosia

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Aethra, Atena

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Alectrona, Aethra, Ambrosia, Atena

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Alectrona

Visar enstaka hotbeteende

 Aethra, Ambrosia, Atena,

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Alectrona, Ambrosia

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

 Aethra, Atena

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.  Aethra

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

Alectrona

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Ambrosia, Atena

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Alectrona, Ambrosia, Atena

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Aethra

Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Ambrosia

Avvisar eller undviker kontakt-försök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Alectrona, Aethra, Atena

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Atena, Alectrona

Leker ej.

Aethra

Leker ej men visar intresse.

Ambrosia

Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Alectrona, Aethra, Atena,

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Ambrosia

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Alectrona, Aethra, Ambrosia

Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Atena

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.