MH protokoll
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Brimer

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Brage

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Bure, Beyla

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Bure

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Beyla, Brimer

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Brage

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bit försök. Bure, Brage, Brimer

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Beyla

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Bure, Brage, Beyla, Brimer

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Bure, Beyla

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Brage, Brimer

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Bure, Beyla

Biter ej.

Brage, Brimer

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Bure, Brage

Startar ej.

Beyla, Brimer

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Bure, Brage

Startar ej.

Brimer

Startar men avbryter.

Beyla

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Bure, Brage, Beyla, Brimer

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Bure, Brage Brimer

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Beyla

Griper ej, nosar på föremålet.

1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Beyla

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Bure

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Brage, Brimer

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Brage

Kontroll, avbrott kan förekommer.

Bure, Beyla, Brimer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Bure, Brage Beyla, Brimer

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Bure, Brage Beyla, Brimer

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Bure, Brage Beyla,  Brimer

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Bure, Brage Beyla, Brimer

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Brage, Beyla Brimer

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Bure

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Bure, Beyla

Visar inga hot-beteenden.

Brage, Brimer

Visar enstaka hot-beteenden.

Visar flera hotbe-teende under längre tid.

Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Bure, Brage Beyla, Brimer

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Brage, Beyla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Brimer

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Bure

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Bure, Beyla

Inget intresse för overallen.

Brage, Brimer

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Brage

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Bure, Beyla, Brimer

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Bure, Beyla Brimer

Går inte fram

Brage

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Brage, Beyla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Brimer

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Beyla

Inget intresse för ljudkällan.

Brage, Brimer

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende

Brimer

Visar enstaka hotbeteende

 Brage, Beyla

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Brimer

Tittar till mot spökena då och då.

Beyla

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

 Brage

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Brage, Beyla, Brimer

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Brage, Beyla

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Brimer

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Brage, Beyla

Avvisar eller undviker kontakt-försök.

Brimer

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Brage

Leker ej.

 

Leker ej men visar intresse.

Beyla

Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Brimer

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Brage

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.  

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Beyla, Brimer

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Brage, Brimer

Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Beyla

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

 

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.